SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220517-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Mitsubishi Electric MELSOFT iQ AppPortal produkt – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Mitsubishi Electric vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt MELSOFT iQ AppPortal, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220517-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Apple produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Apple vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220517-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Cambium Networks cnMaestro produkt – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Cambium Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt cnMaestro, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220517-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Siemens produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Siemens SICAM P850 and SICAM P855, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220513-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Zyxel zariadenia – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Zyxel vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220505-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.9 Identifikátor Cisco Enterprise NFVIS produkt – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt NFVIS, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220505-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor F5 BIG-IP produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť F5 vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt BIG-IP, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220504-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor OpenSSL knižnica – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári knižnice OpenSSL vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220504-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Aruba a Avaya switche – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach switchov od spoločností Aruba a Avaya. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220504-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Mozilla Firefox – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostnú aktualizáciu na webový prehliadač Firefox, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý…