SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220616-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty „Secure Email and Web Manager“ a „Email Security Appliance“, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi
zadaním reťazca do webového prihlasovacieho rozhrania obísť mechanizmy autentifikácie, získať prístup do webového manažmentového rozhrania a následne získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Zraniteľnosť je možné zneužiť na zariadeniach s autentifikáciou prostredníctvom LDAP.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.06.2022
CVE
CVE-2022-20798, CVE-2022-20825
IOC
Zasiahnuté systémy
Cisco Secure Email and Web Manager vo verzii staršej ako 14.1.0-250
Cisco Email Security Appliance vo verzii staršej ako 14.0.1-033
Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webovej adrese:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sma-esa-auth-bypass-66kEcxQD
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sma-esa-auth-bypass-66kEcxQD
https://vuldb.com/?id.202146

« Späť na zoznam