SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220615-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Apache vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj dátový agregátor Apache Flume, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi
prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej JNDI požiadavky vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.06.2022
CVE
CVE-2022-25167
IOC
Zasiahnuté systémy
Apache Flume vo verzii staršej ako 1.10.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/228834
https://flume.apache.org/security.html

« Späť na zoznam