SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220610-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Festo CECC-X-M1 controller – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Festo zverejnila informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v riadiacich jednotkách rodiny CECC-X-M1.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej POST požiadavky vykonať škodlivý kód a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.06.2022
CVE
CVE-2022-30308, CVE-2022-30309, CVE-2022-30310, CVE-2022-30311
IOC
Zasiahnuté systémy
Controller CECC-X-M1 vo verzii staršej ako (vrátane) 3.8.14
Controller CECC-X-M1 vo verzii 4.0.14
Controller CECC-X-M1-MV vo verzii staršej ako (vrátane) 3.8.14
Controller CECC-X-M1-MV vo verzii 4.0.14
Controller CECC-X-M1-MV-S1 vo verzii staršej ako (vrátane) 3.8.14
Controller CECC-X-M1-MV-S1 vo verzii 4.0.14
Controller CECC-X-M1-YS-L1 vo verzii staršej ako (vrátane) 3.8.14
Controller CECC-X-M1-YS-L2 vo verzii staršej ako (vrátane) 3.8.14
Controller CECC-X-M1-Y-YJKP vo verzii staršej ako (vrátane) 3.8.14
Servo Press Kit YJKP vo verzii staršej ako (vrátane) 3.8.14
Servo Press Kit YJKP- vo verzii staršej ako (vrátane) 3.8.14
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Na uvedené zraniteľnosti v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata, administrátorom preto odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Výrobca plánuje vydať bezpečnostnú aktualizáciu firmware koncom Júna 2022.
Do vydania aktualizácie výrobca odporúča prevádzkovať riadiace systémy a jednotky úplne oddelené od internetu.
Podrobné odporúčania výrobcu nájdete na: https://cert.vde.com/en/advisories/VDE-2022-020/
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert.vde.com/en/advisories/VDE-2022-020/

« Späť na zoznam