SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220610-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
MediaTek Android – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť MediaTek vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje mobilné chipsety, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá a získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby. Na zneužitie je potrebné aby sa zraniteľné zariadenie pripojilo na útočníkom kontrolovanú WiFi sieť.
Dátum prvého zverejnenia varovania
06.06.2022
CVE
CVE-2022-21745
IOC
Zasiahnuté systémy
Konkrétne MediaTek čipsety operujúce na platforme Android vo verzii 10.0,11.0 a 12.0
Kompletný zoznam zraniteľných čipsetov možno nájsť na https://corp.mediatek.com/product-security-bulletin/June-2022
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/228171
https://corp.mediatek.com/product-security-bulletin/June-2022

« Späť na zoznam